Wednesday, October 11, 2017

અભિનય કળાના કસબીઓ " મુંબઈ સમાચાર " માં તા. 11.10.2017 ના રોજ પ્રગટ

અભિનય કળાના કસબીઓ       "  મુંબઈ સમાચાર " માં તા. 11.10.2017 ના રોજ પ્રગટ
ફિલ્મો તો અનેક જોઇ છે. ઘણીવાર કલાકારોના અભિનય પર આપણે ખુશ ખુશ થઇ જઇએ છીએ. તેમણે જે પાત્રો ભજવ્યા હોય છે, એવી વ્યક્તિઓને આપણે જિંદગીમાં કયાંક ને કયાંક હાલતા- ચાલતા, બોલતા, રડતા જોઇ હોય છે. એ બધુ આપણા અજાગૃત માનસમાં સંઘરાયલુ હોય છે. કોઇ કલાકારની અભિનય ચિનગારી ઉડે અને એનાથી યાદદાસ્ત જાગૃત થઇ જાય છે અને આપણે એ અભિનયને જીવંત અભિનય એવું નામ આપીએ છીએ.
સુરતના સપૂત કૃષ્ણકાંત ( કે.કે.) એ આવા જીવંત અભિનયનાં દૃષ્ટાંતોમા પોતાની આત્મકથા ગુજરા હુઆ ઝમાનાને વર્ણવ્યાં છે. તેમને પતિતા ફિલ્મમાં હીરોઇન ઉષા કિરણના લકવાથી પીડિત બાપની ભૂમિકા ભજવવાની હતી. એ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આવા દર્દીનો અભિનય લાવવો કયાંથી? પરંતુ જેના આંખ, કાન સરવા હોય તેને દુનિયાનુ છૂપું રૂપ કયાંક ને કયાંક મળી રહે છે. એકવાર કૃષ્ણકાંત સાહેબ પરાની ટ્રેનમાં બેસી ચર્ચગટથી ખાર જતા હતાં. લોઅર પરેલ સ્ટેશન આવ્યું ત્યાં પ્લેટફોર્મ પર તેમણે એક લકવા પીડિત ભીખારી જોયો. બસ થઇ રહ્યું. કે. કે. તો ગાડીમાંથી ચાલુ ટ્રેને પ્લેટફોર્મ પર કુદી પડયા અને પેલા ભિખારીની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. તેનો ધ્રૂજતો હાથ, લંગડાતો પગ, થોથવાતી જીભ જોતા જ રહ્યાં. તે રેલવેનો બ્રિજ ચડયો કે કે. કે. તેની પાછળ. તેની બધી ક્રિયાઓનું બારીક નિરીક્ષણ કરતા રહ્યા. કે.કે. ઘરે પહોંચ્યા. ત્યાં આ ભીખારીની તમામ ક્રિયાઓનું ચિંતન-મનન કર્યું. અને તેની બધી ક્રિયાઓનું રિહર્સલ ઘરમાં જ કરી લીધું. બીજે દિવસે દિગ્દર્શક અમિય ચક્રવર્તીને આ ઘટના કહી અને ભિખારીની જેમ હલનચલન બોલી બધું કરી બતાવ્યું અને દિગ્દર્શક ખુશ ખુશ થઇ ગયા. સાથે સાથે કે.કે. નો જીવંત અભિનય જોઇ પ્રેક્ષકો પણ તેમના પર વારી ગયા. આ ભૂમિકા યાદગાર બની ગઇ.
બીજી ઘટના તેમણે દાગ ફિલ્મના હીરો દિલીપકુમારની કહી છે. ફિલ્મોમાં દિલીપકુમારને ખબર પડે છે કે પોતીની મા સખત બીમાર છે. એટલે તે દોડતો આવે છે. ઘરમાં જઇને જુએ તો ત્યારે મા મરી ગઇ હોય છે. આ દૃશ્યની રિહર્શલ વખતે દિલીપકુમાર ખરેખર ઘણાં આઘે ગયાં. વાસ્તવીકતા આણવા દબરથી દોડતા દોડતા આવ્યા, ખરેખર હાંફતા હાંફતા તેમણ જે અભિનય આપ્યો તે શુટિંગ સ્ટાફવાળા તેમને ભેટી પડયા હતા. આવા જીવંત અભિનયથી ફિલ્મો સફળ થતી અને કલાકારોવે પોતાને પણ પોતાનું કામ સરસ કર્યાનો આત્મસંતોષ મળતો.
- ભરતભાઇ આર. પંડયા
આનંદમહેલ સુરત.

Friday, October 6, 2017

Real worth of most of Indians

From a writer Shri Kaushik Bose
on site of Padmini Rajaram.
---------------'------'''''''''''''
". Very true but I definitely have doubt on the wisdom of Indians. We may have many intelligent people in this country but wisdom??? Or culture over the years is buried in facts that do not point to wisdom. In India we believe more in an ideology than in people, that is why even though we have so much of resources, we still have the greatest percentage of very poor people compared to any normally developed country. Our education system only concentrates on academics, so we have produced large number of doctors, engineers etc to scatter around the world but are not yet able to rid our street corners of urine and so often have to watch the doors of Audi's and BMW's open to throw spit onto our roads. Marital rape is still a virtue according to our law and "beti bachao" is one of our national agenda. This does not point to wisdom rather it puts a question mark on our of state of being civilised. We at best can say that in our country we have pockets of knowledge........not wisdom. And as always knowledge is proud that it knows so much......wisdom is humble that it knows no more. We need to believe in people not ideology. We need public manners more than engineering. We need to pay people the right wages for their labour instead of exploiting them. Above all we need to look at all human beings at the same level no matter who they are. These are just a few points. If I sit down and list more I will probably end up skipping my dinner. Wisdom my foot."

क्या मिलीये ऐसे लोगो को जिनकी फितरत छूपी रहे । नकली चेहरा सामने आये, असली सूरत छूपी रहे ।"

When Modi talks of cleanliness, he has streets of villages and cities in mind not cleanliness of heart. That is why he fraudulently made majority in Go and elsewhere by purchasing MLAs of ruling parties. Here his cleanliness of morality and culture did not show up.
When some poisonous politicians talk of brotherhood and peace, in fact, their minds are busy in fomenting communal riots and lynching in the name of cow.
That is the position when some writer in Sanskrit has said centuries ago.
" जिहवे मधु तिषटि , हरदये तु हलाहलम ।
( ऐसे लोगो की जुबान से मध टपकता है, लेकिन उनका हरदय तो झहर से भरा होता है )
इक फिल्म का गीत है
" क्या मिलीये ऐसे लोगो को जिनकी फितरत छूपी रहे । नकली चेहरा सामने आये, असली सूरत छूपी रहे ।"

Famine of Purchasing Power and Depraivity

Even if Modi brings down GST rates to 1 % , production will not pick up , it will not put money into the hands of people and no new factories would come up.Blood circulation of an economy is its Productive machinery,-----There is famine of purchasing power, how to purchase things ? It reminds me of the great Famine of Bengal, the stores were full of grains and sweetmeats were also available but yet people died, why ? They had no money to purchase grains and vegetables or meat . Modi's idiot Ministers have never studied the past happenings and are behaving as robots , polsoning Modi and Shah. Unless a country puts purchasing power in the hands of people, they will not go to bazars and buy things, if they buy things , the manufacturers and producers will get money, in their turn they will purchase commodities , luxuries , services and the producers will create demand for other commodities , in turn they will give employment to others. this is the secret behind China's advancement, In India they did not stop Chinese goods from invading India, industries stopped, Industrialists closed their factories and imported their goods, the Chinese would print whatever name of factory you desire and when these things fall into hands of Indian buyers, they are led to believe that that particular company has produced it, and that is wrong impression./ Indian's purchases of Chinese goods have made Crores of labourers unemployed, they have no purchasing power

The destroyer

This man has destroyed the productive and services sectors, he has managed economy in such a way that the people become poorer , their clothes are downed ( nacked ) , malnutrition has set in on account of lack of purchasing power, the Health situation will be worse, , and cheap medicines are nowhere,He made the Big Bosses of Industries fat and fatter and ( there are only 50 such people in India whoes wealth has increased leaps and bounds and other people 125 Crores minus 50 , means the rest of society are always struggling to make both ends meet, and they are not able to do that , that is why BJP politicians mobilise these unemployed people in lakhs ( only BJP has such Black Money on hand ) to show off the support, in fact I know rural people throng the public mrrtings of PM for food, the managers of Mobilisation of Audience , give free food for a time and rs. 200 or more per person to show them as supporters of Modi. A great fraud on Indian Democracy

What it means to be unemployed

What it means to be a Bekar ( Unemployed )
-------------------------------------------------------------
If a man becomes unemployed, he is looked down upon and no one gives him respect. He loses dignity as a man. If one gets only Rs. 50/- daily , he starts in the morning for job, go there and works till evening. No one is bothered whether he gets Rs. 50 or 500 , but see only that he is working. Even if he cannot manage his chula , he maintains his dignity and his wife also feels happy. The unemployment cuts the dignity of at least two persons, one of himself and another of his wife. If he has children , his children also feels punch of insults ans wrong comments. So Unemployment is like a slow death for so many people....... This simple thing these Bhajapiyas do not understand and their PM has reduced millions of men and women to sub-human existence and made life of the Chinese happier at our cost. ----------- The condition of unemployed family becomes worse in times of illness and festivals as they cannot afford to purchase clothes and eat good food.
If you want to see the poverty of a family , just read autobiography of Charlie Chaplin.A clear and vivid picture emerges in form of literature which will give you an idea what does it mean to be poor and live with unemployed parent.
The Bhajapiyas are huge Black Money Holders and do not feel pinch of poverty and Bekari and so unemployment goes on increasing , people are losing control over their families,they forfeit education ( score of parents took away their children from schools where tuition fees ran into thousands of Rs. and put them in Muni schools in Surat )
Poverty goes on increasing at the same time wealth of the friends of Modi is also increasing leaps and bounds and this man goes on making empty speeches , for safe guarding his masters' wealth. Earlier it was said that people are masters of the politicians, but now the equation is changed,The Industrialists are masters of BJP Prime Ministers, Chief Ministers, Ministers , Governors and Justice Delivery System . The wealthy can purchase any one of them
.
We are living in a Russia of 1919.

Friday, September 29, 2017

Great Vikas from 56" to 36 " -- Modi Style

A friend Parimal Joshi of Surat has written that he had purchased a shirt in the morning. It was alright and fitting was also superb and I moved in city with it on showing to my friends and relatives that ready made clothes are so nice.......Then I wore it again bit found it smaller size! I could hardly wear it. I went to the Store and complained about contracted size of the shirt.
Store keeper said " Sir, you are not the only one to have problem. Scores of customers across the country have this problem.
The reason is that after the Indian Army 's " surgical strikes across Pakistani border, every Indian 's chest has expanded like any thing and now you throw away all your old shirts and wear 56 " chest size shirts .


But now you can wear all the shirts which were found of smaller sizes, they will now fit well. Reason is that Modi's Demonetisation- Note Bandhi _ and GST have reduced size of every Indian and the chest that was of 56 inch has now contracted to 36 " ! The police atrocities on girls in Banaras Hindu Uni has spread shame on the faces also, so if you see some specks on your face in the mirror, do not be worried, they are from BHU , Modi's constituency !